QUY CHẾ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

 

I. Giải thích từ:

 • 1. “Quy Chế Sử Dụng” là Quy Chế này, cùng với các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm theo quyết định của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, quy định các điều khoản, điều kiện, quyền và trách nhiệm của Người Sử Dụng đối với việc sử dụng Dịch Vụ do Dzogame cung cấp.
 • 2. “Tài khoản DzoID” là tài khoản do Người Sử Dụng đăng ký, quản lý và duy trì để sử dụng các Dịch Vụ do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cung ứng.
 • 3. “Nhà Cung Cấp Dịch Vụ” hoặc “Dzogame” là Công Ty TNHH Châu Á Mềm, là một công ty được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
 • 4. “Người Sử Dụng” là một cá nhân hoặc tổ chức có Tài Khoản DzoID và sử dụng Hệ Thống để sử dụng sản phẩm.
 • 5. “Hệ Thống” là nền tảng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng để cung cấp Dịch Vụ cho Người Sử Dụng.
 • 6. “Thông Tin Cá Nhân” là các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân, địa chỉ (thường trú hoặc tạm trú), địa chỉ hộp thư điện tử (Email); số điện thoại di động hoặc điện thoại bàn, tên đăng nhập và mã pin để đăng nhập Hệ Thống.
 • 7. “Tài khoản liên kết” là việc dùng tài khoản của Yahoo, Google và Facebook để đăng nhập vào hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ.

II. Nguyên tắc đăng ký tài khoản DzoID:

 • 1. Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản DzoID, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản DzoID.
 • 2. Ngoài việc tuân thủ Quy chế sử dụng DzoID này, Người Sử Dụng phải chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, quy trình khác của Dzogame khi sử dụng sản phẩm của Công ty được đăng tải công khai trên website sản phẩm của Dzogame.
 • 3. Người Sử Dụng không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
 • 4. Khi sử dụng sản phẩm của Dzogame Người Sử Dụng phải lựa chọn sử dụng sản phẩm phù hợp với độ tuổi và chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận của từng sản phẩm được đăng công khai trên website của sản phẩm đó.

III. Các hành vi bị cấm:

 • 1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:
 • 2. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
 • 3. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
 • 4. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 • 5. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Interrnet của tổ chức, cá nhân.
 • 6. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 • 7. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • 8. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 • 9. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào sản phẩm của Dzogame.
 • 10. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.
 • 11. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.
 • 12. Không chấp nhận việc mua bán tài khoản DzoID bằng tiền thật hoặc hiện kim.
 • 13. Khi giao tiếp với người chơi khác, Người Sử Dụng không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người chơi khác.
 • 14. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc....).
 • 15. Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín các sản phẩm của Dzogame hoặc Dzogame dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.
 • 16. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới Người Sử Dụng việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên sản phẩm của Dzogame mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Dzogame.
 • 17. Nghiêm cấm tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 • 18. Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại sản phẩm của Dzogame dưới mọi hình thức.

IV. Đăng ký

 • 1. Trước khi đăng ký tài khoản, Người Sử Dụng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Quy chế sử dụng DzoID.
 • 2. Khi đăng ký tài khoản, Người Sử Dụng cung cấp đầy đủ, chính xác Thông Tin Cá Nhân về họ tên, tuổi, địa chỉ liên lạc, giấy tờ tùy thân, Email đăng ký tài khoản, Số điện thoại bảo vệ tài khoản. Chịu trách nhiệm các thông tin mà Người Sử Dụng cung cấp.
 • 3. Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng, Dzogame căn cứ vào những thông tin Người Sử Dụng cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Dzogame chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin quy định tại khoản 2 điều này. Những trường hợp điền không đầy đủ và chính xác thông tin quy định tại khoản 2 điều này, Người Sử Dụng sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Dzogame trong quá trình sử dụng và Dzogame sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.

V. Sử dụng tài khoản và mật khẩu

 • 1. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Người Sử Dụng sẽ được cung cấp 01 tài khoản và mã số tài khoản. Với tài khoản này, Người Sử Dụng có thể truy cập và sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của Dzogame.
 • 2. Đối với một tài khoản, Người Sử Dụng sẽ có một mật khẩu.
 • 3. Người Sử Dụng có trách nhiệm phải tự bảo quản mật khẩu của mình, nếu mất mật khẩu hoặc mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Dzogame sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
 • 4. Dzogame có quyền xóa các tài khoản của Người Sử Dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của Dzogame sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký.
 • 5. Dzogame có quyền xóa các tài khoản của Người Sử Dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của Dzogame trong 1 (một) năm tính từ lần sử dụng cuối cùng

VI. Đăng nhập:

 • 1. Người Sử Dụng sẽ dùng tài khoản do mình đăng ký và được Dzogame chấp nhận để đăng nhập và sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của Dzogame.
 • 2. Ngoài việc dùng tài khoản DzoID để đăng nhập, Người Sử Dụng có thể dụng số điện thoại, Email, hoặc tài khoản liên kết để đăng nhập vào DzoID. Khi sử dụng tính năng tiện ích này, Người Sử Dụng đồng ý chấp nhận tất cả những rủi ro tiềm ẩn xảy ra.
 • 3. Để đăng nhập DzoID từ tài khoản liên kết, Người Sử Dụng phải thực hiện các bước đăng ký liên kết tài khoản và chấp nhận thỏa thuận sử dụng tích năng này với Người Sử Dụng khẳng định đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận những tiện ích cũng như rủi ro khi sử dụng tính năng đăng nhập này.

VII. Quyền của chủ tài khoản

 • 1. Người Sử Dụng được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản; Mật khẩu; Giấy tờ tùy thân; Email đã đăng ký và Số điện thoại bảo vệ tài khoản.
 • 2. Được sử hỗ trợ khi có yêu cầu được quy định tại https://hotro.dzogame.vn
 • 3. Được thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật.
 • 4. Đối với tài khoản facebook: Người sử dụng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu thu thập từ bên thứ 3 bằng cách liên hệ chăm sóc khách hàng tại: https://hotro.dzogame.vn

VIII. Trách nhiệm của chủ tài khoản

 • 1. Để nhận được sự hỗ trợ từ Dzogame, tài khoản của Người Sử Dụng phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, Người Sử Dụng cập nhật ngay cho chúng tôi theo hướng dẫn được quy định trên website https://hotro.dzogame.vn Người Sử Dụng đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của Người Sử Dụng là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác và Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin Người Sử Dụng cung cấp.
 • 2. Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, giấy tờ tùy thân, Email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Dzogame sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Dzogame sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin Giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.
 • 3. Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Dzogame về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Người Sử Dụng hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người Sử Dụng cũng bảo đảm rằng, Người Sử Dụng luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
 • 4. Dzogame quan tâm tới sự an toàn và riêng tư của tất cả thành viên đăng ký tài khoản và sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem sản phẩm, nội dung nào của Dzogame thích hợp cho con của bạn. Tương tự, nếu Người Sử Dụng là trẻ em thì phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình xem sản phẩm, nội dung đó sử dụng có phù hợp với mình không.
 • 5. Khi phát hiện ra lỗi của sản phẩm, các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của Dzogame cũng như các sản phẩm liên quan, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua website https://hotro.dzogame.vn
 • 6. Người Sử Dụng cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.
 • 7. Người Sử Dụng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu Người Sử Dụng vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi Người Sử Dụng sử dụng mạng xã hội trực tuyến của Dzogame.
 • 8. Người Sử Dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 3 thỏa thuận này về các hành vi cấm. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Dzogame sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của Người Sử Dụng đối các sản phẩm của Dzogame và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Người Sử Dụng trước pháp luật nếu cần thiết.
 • 9. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

IX. Quyền của Dzogame

 • 1. Nếu Người Sử Dụng cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong quy chế sử dụng DzoID này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của Dzogame được quy định trên website, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Người Sử Dụng mà không cần sự đồng ý của Người Sử Dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người Sử Dụng.
 • 2. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, Dzogame có quyền sử dụng những thông tin mà Người Sử Dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • 3. Dzogame có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin không chính xác, đầy đủ theo quy định tại khoản 2 điều 4 và đối với những tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định tại khoản 2 điều 8 quy chế này.
 • 4. Dzogame có quyền ngay lập tức tạm khóa tài khoản hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn của Người Sử Dụng nếu Dzogame xác định rằng Người Sử Dụng đã vi phạm điều khoản Thỏa Thuận Sử Dụng này hoặc Người Sử Dụng có hành vi không tôn trọng, xúc phạm, lăng mạ, đe dọa, gây rối trật tự ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh, kinh doanh của Dzogame. Trong trường hợp này, Dzogame có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của Người Sử Dụng đối với việc sử dụng các sản phẩm của Dzogame cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Người Sử Dụng trước pháp luật nếu cần thiết.
 • 5. Dzogame có quyền chạy log hệ thống để kiểm tra và xóa các vật phẩm hack mà không cần sự đồng ý của Người Sử Dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người Sử Dụng.

X. Trách nhiệm của Dzogame

 • 1. Có trách nhiệm hỗ trợ Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm của Dzogame.
 • 2. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm của Dzogame, tuy nhiên Dzogame chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
 • 3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của Người Sử Dụng, Dzogame không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được Người Sử Dụng chấp nhận.

XI. Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm:

 • 1. Dzogame sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống khi Người Sử Dụng đăng ký, đăng nhập tài khoản DzoID.
 • 2. Khi Người Sử Dụng đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết, điều đó đồng nghĩa việc các thông tin của Người Sử Dụng sẽ được chia sẻ cho bên thứ 3. Người Sử Dụng chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Người Sử Dụng loại trừ trách nhiệm của Dzogame liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của Người Sử Dụng bị chia sẻ cho bên thứ 3.
 • 3. Đối với sản phẩm về nội dung số, giải trí, chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về sản phẩm, mong muốn đem đến cho khách hàng những trải nghiệm về sản phẩm, dịch vụ tốt. Tuy nhiên chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm để đem lại sự hài lòng cho khách hàng và chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên.
 • 4. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai .v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Dzogame cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên Dzogame sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
 • 5. Quy trình đăng ký của chúng tôi chỉ yêu cầu một địa chỉ Email hợp lệ, một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp (DzoID) và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của Người Sử Dụng. Tuy nhiên Dzogame chỉ tiếp nhận và hỗ trơ giải quyết tranh chấp trong trường hợp Người Sử Dụng cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định tại quy chế thỏa thuận này. Người Sử Dụng đồng ý rằng DzoID, Email, hoặc những thông tin Người Sử Dụng cung cấp có thể có thể xuất hiện trên các website – sản phẩm của Dzogame.
 • 6. Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.
 • 7. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, Người Sử Dụng đồng ý nhận tất cả thông báo từ Dzogame liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng. Trong trường hợp Người Sử Dụng đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thì những thông tin của Người Sử Dụng sẽ được chia sẻ với bên thứ ba. Người Sử Dụng cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ bên thứ ba liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng.
 • 8. Chúng tôi có thể dùng thông tin tài khoản của Người Sử Dụng để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xúc tiến thương mại.