QUY TẮC CỦA TRÒ CHƠI

Trước khi tham gia vào các trò chơi do Dzogame phát hành, bạn vui lòng đọc kỹ nội dung “Quy Tắc Trò Chơi” của sản phẩm.  Việc sử dụng hoặc đăng nhập/truy cập vào bất kỳ trò chơi nào của Dzogame được hiểu là :

Bạn hiểu,  chấp thuận và đồng ý với nội dung trong bản Quy Tắc Trò Chơi của từng sản phẩm.

 

CHI TIẾT QUY TẮC TRÒ CHƠI CỦA SẢN PHẨM:

Ø Chiến Địa

Ø Cửu Long Chí Tôn

Ø Cửu Long Tranh Bá

Ø Hiệp Khách Mobile

Ø Tam Quốc Chí

Ø Đấu Trường Onmyoji

Ø Hắc Nguyệt Quyền Thần

Ø Anh Hùng Viễn Chinh