Hướng dẫn đăng ký tài khoản DzoID

Để đăng ký tài khoản Dzo ID, bạn vui lòng làm theo hướng như sau:

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://id.dzogame.vn/dang-ky để tiến hành đăng ký.

 bước 1

Bước 2: Nhập các thông tin theo mẫu:

- Tài khoản DzoID: Điều email hoặc số điện thoại chưa từng đăng ký DZOID (mã kích hoạt sẽ được gửi qua đây nên cần thông tin chính xác)
- Mật khẩu: Điền mật khẩu từ 6 đến 20 ký tự.
- Nhấn đồng ý để nhận mã kích hoạt.

Lưu ý: Email/ Số điện thoại dùng để đăng ký cũng sẽ là ID đăng nhập của tài khoản DzoID.

Bước 3: Kích hoạt tài khoản DzoID.

Sử dụng mã kích hoạt được hệ thống gửi vào email/ số điện thoại đăng ký để nhập vào ô.
“Mã kích hoạt” rồi click lệnh kích hoạt Tài khoản.
 bước 2

Bước 4: Bổ sung thông tin Cá nhân.

Sau khi kích hoạt tài khoản các bạn sẽ được yêu cầu bổ sung thông tin cá nhân gồm:
- Họ Tên.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Giới tính.
- Số điện thoại.
- Thông tin CMND hoặc CCCD bao gồm (số, ngày cấp, nơi cấp).
- Nhấn đồng ý để hoàn thành.
 bước 3 Sau khi thực hiện các bước trên, bạn đã có một tài khoản DzoID để có thể bắt đầu chơi game!
Chúc các bạn có những trải nghiệm vui vẻ!