Với tài khoản DzoID bạn có thể:

 Tham gia vào tất cả các game do Dzogame phát hành

 Tham gia thảo luận và chia sẻ với cộng đồng Dzogame