QUY CHẾ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

 

I. Giải thích từ

II. Nguyên tắc đăng ký tài khoản DzoID:

III. Các hành vi bị cấm:

IV. Đăng ký

V. Sử dụng tài khoản và mật khẩu

VI. Đăng nhập:

VII. Quyền của chủ tài khoản

VIII. Trách nhiệm của chủ tài khoản

IX. Quyền của Dzogame

X. Trách nhiệm của Dzogame

XI. Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm: